Αιτήσεις για 5 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ στην Κομοτηνή

πριν 1 εβδομάδα 3
Αιτήσεις για 5 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ στον ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη στη ΔΕΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμωνγια την κάλυψη εποχικών
read-entire-article